top of page
Sitio de construcción

Assegurances Decenals per protegir la teva edificació

L'assegurança decennal per a empreses és obligatori per a tots els edificis destinades a habitatge. L'única excepció són els habitatges unifamiliars per a ús propi del promotor.

Contractant l'assegurança decennal de danys a edificacions, promotors i constructors, així com els posteriors compradors dels habitatges, queden protegits, per un període de 10 anys, davant de qualsevol dany per defectes que afectin la fonamentació, les bigues i els forjats que afectin a la resistència i estabilitat de l'edifici.

Avantatges de l'Assegurança Decenal

  • Despeses de runa

  • Estanqueïtat de cobertes i façana

  • Abandonament de recursos

  • Instal·lacions 

bottom of page