top of page
  • Writer's pictureTOT GESTIÓ PLATJA D'ARO

Les assegurances imprescindibles en la construcció

Ja sigui una nova promoció immobiliària o una reforma, sigui una obra petita o gran per a dur-les a terme són imprescindibles una sèrie d’assegurances.

1. Assegurança de RC
Cada professional involucrat a la construcció ha de comptar amb una assegurança de Responsabilitat Civil per qualsevol incident que pugui succeir
2. Assegurança Construcció Tot Risc
És la que protegeix l’obra que s’està realitzant ja que amb només de la RC no s’estaria cobrint el bé amb el qual s’està treballant.
Davant del risc que es produeixi un sinistre per incendi, robatori, vent o algun altre fenomen natural així com per algun error propi és l’assegurança de construcció a tot risc la que permetrà als responsables quedar coberts i no quedar afectats.
3. Assegurança decennal
Aquesta és una de les assegurances obligatòries en el cas de promocions de vivendes. Però també és necessària i recomanable per altres tipologies d’edificacions.
Necessària per garantir els drets els usuaris per possibles danys materials de l’edificació al llarg de la durada de la cobertura que ha de ser de 10 anys.
4. Assegurança d’accidents de conveni
Per conveni es tracta d’una assegurança obligatòria per tal protegir als treballadors dels possibles accidents que poden ocórrer en una construcció.

Demana assessorament per a contractar les assegurances relacionades amb la construcció amb les millors cobertures adaptades a les necessitats del sector.


3 views0 comments

Comments


bottom of page